Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

cái ổlần đầu tôi viết ,đơn giản là hành động viết trên blogspot,tôi đang cảm thấy gì?
tôi tự đưa ra chủ đề ngẫu hứng,tôi cảm thấy gì?
tôi phải viết về chủ đề đó,tôi cảm thấy sao nào?
tôi chơi trò chơi cảm xúc?

---

những gì tôi đã làm có làm cuộc đời tôi tốt đẹp hơn chưa
có những câu hỏi khiến cho người ta phát ốm và muốn khóc
tôi sẽ còn hỏi nhiều nữa
và chẳng có câu trả lời
vì,.tôi sẽ hỏi sai câu hỏi