Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Jimmy Jørgensen, the hitman in the church
còn 1 số clip nữa ai muốn xem vào đây nhé http://www.xn--jimmyjrgensen-gnb.dk/

không hiểu sao vài clip của anh này trên youtube không play được

hiện tại vẫn đang bất lực tìm kiếm mấy album của ảnh, thiệt là khó, ai ra hàng đĩa lỡ thấy nhớ báo đầu lại cho jazzy với!

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

jazzyo station II

 Sắp về quê rồi, ngồi lọ mọ tuyển ra một số bài cho chương trình radio đầu năm nè, ai nghe 1 bài đưa 5 ngàn, 2 bài 10 ngàn, cứ thế nhân lên, ai nghe 8 bài thì đưa 50 ngàn cho chẵn, đặc biệt ai nghe hết tất cả hoặc ai ở Mĩ ở Úc thì miễn phí hè hè
(nói kiểu này không biết ai đưa ai nữa :^)

---

1 - Moment of ecstasy (Jive Ass Sleepers)
2 – It’s crazy (Laura Fygi)
3 – Everywhere (Jimmy Jorgensen)
4 – Riverside (Agnes Obel)
5 – Why (Sophie Zelmani)
6 – Both sides now (April)
7 – Working in a Goldmine (Aztec Camera)
8 – Do not weep (Eivoer)
9 – I’ll close my eyes (C.I. Williams Quintet)

---

Can you hear me calling
Out your name
You know that I'm falling
And I don't know what to say

I'll speak a little louder
I'll even shout
You know that I'm proud
And I can't get the words out

Oh I...
I want to be with you everywhere
Oh I...
I want to be with you everywhere

Something's happening
Happening to me
My friends say I'm acting peculiarly

C'mon baby
We better make a start
You better make it soon
Before you break my heart

Oh I...
I want to be with you everywhere
Oh I...
I want to be with you everywhere