Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

ferris wheel - Gábor Szabó


nhạc của mình sưu tầm so ra hơi ít nhưng cũng đu đủ để một số bản được cất giữ và vô tình “bị lãng quên”, như là chờ cho mình lớn thêm, đợi lúc thích hợp hơn để nhận ra nhau rõ hơn, hay hơn và nhìn lại thì thành “được quên lãng”
Ferris wheel ferris wheel, thời thơ dại thời thơ dại, mọi người hãy nghĩ tới khi nghe nhé

Link: https://www.box.com/shared/3zqmshllfl

Bass – Louis Kabok
Drums – Jim Keltner
Guitar – Gabor Szabo, Jim Stewart*
Organ – Mike Melvoin
Percussion – Hal Gordon
Producer – Gary McFarland, Norman Schwartz