Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Jack Jezzro, một chút jazz guitar

tối tối ngồi nhủ nhĩ một mình, ta thán, ý ta ta biết lòng ta ta phay, tình ta trên dây, sầu người ta ngân dây
Christina
https://www.box.com/s/f2xt85um8mepjinoux74
Lavender Blue (Dilly Dilly) 
https://www.box.com/s/tto28u9bducisssw86uh

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Hey girls,... I'm not the kind to use a pencil or rule


hồi còn học sinh thích bài này lắm nè


Hey girls, gather round 
Listen to what I'm putting down 
Hey babe, I'm your handy man 

I'm not the kind to use a pencil or rule 
I'm handy with love and I'm no fool 
I fix broken hearts, I know that I truly can 

If your broken heart should need repair 
Then I'm the man to see 
I whisper sweet things, you tell all your friends 
They'll come runnin' to me 

Here is the main thing I want to say 
I'm busy 24 hours a day 
I fix broken hearts, I know that I truly can 

Come, come, come 
Yeah, yeah, yeah 
Come, come, come 
Yeah, yeah, yeah 
They'll come runnin' to me 

That's me 
I'm your handy man

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Eivør Palsdottir - When I think of angels


lúc trước có post bài Do not weep của cô ấy rồi, có anh DT thích, Eivør Palsdottir là cô ca sỹ có thể khiến người nghe lặng người đi, duy chỉ có một điều là mình chưa bao giớ nghĩ về thiên thần cả chỉ nghĩ về YOU thôi, chắc do khác biệt văn hóa biểu tượng :^)WHEN I THINK OF ANGELS
Song Author KK Lyrics by: KK

GWhen I think of Emangels
CI think of Gyou  
And your Emflaming red hair
and the Cthings that you Gdo.  
Emheard you had left
no it Ccouldn't be Dtrue
When GI think of Emangels
CI think of Gyou.

GodGspeed to you Emangel
wherCever you Ggo  
although you have Emleft   
Cwant you to Gknow
My Emheart's full of sorrow
Cwon't let it Dshow
GI´ll see you aEmgain   
Cwhen it's my time to Ggo. 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Medley - Masayoshi Takanaka


dạo này nóng quá nghe bản nhạc này cho mát nào, dĩ nhiên lúc nào cũng lai láng tính cảm
Medley - Masayoshi Takanaka
https://www.box.com/s/pdiunpbmn3q2vv5e4vwl