Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Hey girls,... I'm not the kind to use a pencil or rule


hồi còn học sinh thích bài này lắm nè


Hey girls, gather round 
Listen to what I'm putting down 
Hey babe, I'm your handy man 

I'm not the kind to use a pencil or rule 
I'm handy with love and I'm no fool 
I fix broken hearts, I know that I truly can 

If your broken heart should need repair 
Then I'm the man to see 
I whisper sweet things, you tell all your friends 
They'll come runnin' to me 

Here is the main thing I want to say 
I'm busy 24 hours a day 
I fix broken hearts, I know that I truly can 

Come, come, come 
Yeah, yeah, yeah 
Come, come, come 
Yeah, yeah, yeah 
They'll come runnin' to me 

That's me 
I'm your handy man

2 nhận xét:

leaqua nói...

theme trước, tối về chị sẽ nghe :)

guy nói...

anh này cứ như "phi vật lý trị liệu" cho trái xim các cô gái í chị :))